Tjenester
Tjenester

- Vintervedlikehold (brøyting, strøing, salting, bortkjøring av snø etc.)

- Vedlikehold av grøntarealer

- Kantklipp med hjullaster/traktor

- Feiing med kost

- Utleie av arbeidskraft

- Oppsett av fundamenter og skilt

- Monteringsarbeider

Jarlsberg Maskin as
Bjunegrenda 11
3174 Revetal
33 31 71 09