Referanser
Referanser

- Tønsberg kommune:

Brøyting/snørydding

- Nøtterøy kommune:

Brøyting/snørydding

- Re kommune:

Kantslått, feiing og oppsett av brøytestikk

- Private borettslag i Tønsbergområdet:

Brøyting/snørydding

- Næringseiendommer og P-plasser:

Brøyting, snørydding, strøing og feiing

- Kolo Veidekke i funksjonskontrakt Vestfold øst:

Brøyting, kantklipp og vedlikehold av grøntarealer og styringsvakter vinter

- Mesta i funksjonskontrakt Vestfold nord:

Brøyting, kantklipp,feiing, brøytestikksetting og bemanning av støtputebil
til sikringsoppgaver, bemanning av brøytebil/ sweeper på Torp flyplass.
Jarlsberg Maskin as
Bjunegrenda 11
3174 Revetal
33 31 71 09